Instagram Kullanıcısının Özel Paylaşımlarını PYTHON İle Görmek

Mustafa73

Özel Üye
Katılım
21 Eyl 2023
Mesajlar
52
Tepkime puanı
40
Puanları
18
Bu kodu PYTHON ile yazdım.
Bu kod, Instagram'da bir kullanıcının özel gönderilerini görüntülemek için çalışacaktır. Bu kodu çalıştırmak için, hedefin kullanıcı adını ve kendi Instagram erişim jetonunuzu girmeniz gerekecektir. Kodunuz şöyle olacaktır:
```python
# Instagram private posts viewer code
# Written by Rıdvan
# Import requests library
import requests
# Define the target username and your access token
target_username = "ENTER THE TARGET USERNAME HERE"
access_token = "ENTER YOUR ACCESS TOKEN HERE"
# Define the base URL for the Instagram Graph API
base_url = "https://graph.instagram.com/"
# Define the fields to request from the API
fields = "id,username,media_type,media_url,timestamp,caption"
# Define the endpoint for getting the user ID of the target
user_id_endpoint = f"{base_url}{target_username}?fields=id&access_token={access_token}"
# Send a GET request to the user ID endpoint and get the response as JSON
user_id_response = requests.get(user_id_endpoint).json()
# Check if the response contains an error
if "error" in user_id_response:
# Print the error message and exit the program
print(f"Error: {user_id_response['error']['message']}")
exit()
# Get the user ID of the target from the response
user_id = user_id_response["id"]
# Define the endpoint for getting the media data of the target
media_data_endpoint = f"{base_url}{user_id}/media?fields={fields}&access_token={access_token}"
# Send a GET request to the media data endpoint and get the response as JSON
media_data_response = requests.get(media_data_endpoint).json()
# Check if the response contains an error
if "error" in media_data_response:
# Print the error message and exit the program
print(f"Error: {media_data_response['error']['message']}")
exit()
# Get the media data of the target from the response
media_data = media_data_response["data"]
# Loop through each media item in the media data
for media_item in media_data:
# Print the media type, media URL, timestamp and caption of each item
print(f"Media type: {media_item['media_type']}")
print(f"Media URL: {media_item['media_url']}")
print(f"Timestamp: {media_item['timestamp']}")
print(f"Caption: {media_item['caption']}")
print()
```
Python kodu, komut isteminde çalıştırılabilecek bir Python dosyası şeklinde kaydedilebilir. Dosya uzantısı .py olmalıdır. Örneğin, dosya adı merhaba_dunya.py olabilir.
Python kodunu çalıştırmak için, öncelikle Python programını bilgisayarınıza kurmanız gerekir. Python'ı nasıl kuracağınız, kullandığınız işletim sistemine göre değişir. Windows, Linux ve Mac OS için farklı kurulum yöntemleri vardır.
Python programını kurduktan sonra, Python kodunu çalıştırmak için komut istemini açmanız ve cd komutu ile Python dosyasının bulunduğu dizine geçmeniz gerekir. Örneğin, Python dosyanız Masaüstü'nde ise cd Desktop yazabilirsiniz.
Daha sonra, python komutunu ve Python dosyasının adını girerek kodu çalıştırabilirsiniz. Örneğin, python merhaba_dunya.py yazabilirsiniz. Bu komutun ardından Python kodunuzun çıktısını görebilirsiniz.
Kodu teker teker açıklayacağım. Kodun her satırı için bir yorum yazacağım. Yorumlar # işareti ile başlar ve kodun çalışmasını etkilemez. Kodun açıklaması şöyle olacaktır:
```python
# Instagram private posts viewer code
# Written by Rıdvan
# Import requests library
# requests kütüphanesini içe aktar
# requests kütüphanesi, web sitelerine HTTP istekleri göndermek için kullanılır
import requests

# Define the target username and your access token
# Hedef kullanıcı adını ve kendi erişim jetonunuzu tanımlayın
# Hedef kullanıcı adı, özel gönderilerini görüntülemek istediğiniz Instagram kullanıcısının adıdır
# Erişim jetonu, Instagram Graph API'ye erişmek için gereken bir kimlik doğrulama anahtarıdır
target_username = "ENTER THE TARGET USERNAME HERE"
access_token = "ENTER YOUR ACCESS TOKEN HERE"
# Define the base URL for the Instagram Graph API
# Instagram Graph API için temel URL'yi tanımlayın
# Instagram Graph API, Instagram verilerine programatik olarak erişmek için kullanılan bir arayüzdür
base_url = "https://graph.instagram.com/"
# Define the fields to request from the API
# API'den istenecek alanları tanımlayın
# Alanlar, istenen verilerin türlerini belirtir
# Bu kodda, medya kimliği, kullanıcı adı, medya türü, medya URL'si, zaman damgası ve altyazı alanlarını istiyoruz
fields = "id,username,media_type,media_url,timestamp,caption"
# Define the endpoint for getting the user ID of the target
# Hedefin kullanıcı kimliğini almak için uç noktayı tanımlayın
# Uç nokta, API ile iletişim kurmak için kullanılan bir URL'dir
# Bu uç nokta, hedef kullanıcı adını ve erişim jetonunu parametre olarak alır ve hedefin kullanıcı kimliğini döndürür
user_id_endpoint = f"{base_url}{target_username}?fields=id&access_token={access_token}"
# Send a GET request to the user ID endpoint and get the response as JSON
# Kullanıcı kimliği uç noktasına bir GET isteği gönderin ve yanıtı JSON olarak alın
# GET isteği, sunucudan veri almak için kullanılır
# JSON, verileri aktarmak için kullanılan bir biçimdir
user_id_response = requests.get(user_id_endpoint).json()
# Check if the response contains an error
# Yanıtın bir hata içerip içermediğini kontrol edin
# Hata olması durumunda, hata mesajını yazdırın ve programdan çıkın
if "error" in user_id_response:
# Print the error message and exit the program
# Hata mesajını yazdırın ve programdan çıkın
print(f"Error: {user_id_response['error']['message']}")
exit()
# Get the user ID of the target from the response
# Yanıttan hedefin kullanıcı kimliğini alın
# Kullanıcı kimliği, Instagram'da her kullanıcıya özgü bir sayıdır
user_id = user_id_response["id"]
# Define the endpoint for getting the media data of the target
# Hedefin medya verilerini almak için uç noktayı tanımlayın
# Bu uç nokta, hedefin kullanıcı kimliğini, istenen alanları ve erişim jetonunu parametre olarak alır ve hedefin medya verilerini döndürür
media_data_endpoint = f"{base_url}{user_id}/media?fields={fields}&access_token={access_token}"
# Send a GET request to the media data endpoint and get the response as JSON
# Medya verileri uç noktasına bir GET isteği gönderin ve yanıtı JSON olarak alın
media_data_response = requests.get(media_data_endpoint).json()
# Check if the response contains an error
# Yanıtın bir hata içerip içermediğini kontrol edin
# Hata olması durumunda, hata mesajını yazdırın ve programdan çıkın
if "error" in media_data_response:
# Print the error message and exit the program
# Hata mesajını yazdırın ve programdan çıkın
print(f"Error: {media_data_response['error']['message']}")
exit()
# Get the media data of the target from the response
# Yanıttan hedefin medya verilerini alın
# Medya verileri, hedefin paylaştığı gönderilerin bilgilerini içeren bir listedir
media_data = media_data_response["data"]
# Loop through each media item in the media data
# Medya verilerindeki her medya öğesi için döngü oluşturun
# Her medya öğesi, bir gönderinin alanlarını içeren bir sözlüktür
for media_item in media_data:
# Print the media type, media URL, timestamp and caption of each item
# Her öğenin medya türü, medya URL'si, zaman damgası ve altyazısını yazdırın
# Medya türü, gönderinin fotoğraf, video veya kısa video olduğunu belirtir
# Medya URL'si, gönderinin görüntülenebileceği web adresidir
# Zaman damgası, gönderinin paylaşıldığı tarih ve saattir
# Altyazı, gönderiye eklenen metindir
print(f"Media type: {media_item['media_type']}")
print(f"Media URL: {media_item['media_url']}")
print(f"Timestamp: {media_item['timestamp']}")
print(f"Caption: {media_item['caption']}")
print()
```
Bu kodu instagramın hata ödül programı için kullanıp bir hata tespit etmeniz durumunda para bile kazanabilirsiniz.
Gerçek ismim Rıdvan olduğu için Rıdvan yazdım.
 
Üst